PRIMARIA COMUNEI BERLISTE

Despre institutie


În conformitate cu dispoziţiile art.121 din Constituţia României, coroborate cu cele ale art.23 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Berliste şi Primarul comunei Berliste sunt autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în comuna Berliste.

Raporturile dintre Consiliul Local Berliste şi Consiliul Judeţean Caras-Severin se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor locale, între administraţia publică judeţeană şi cea locală neexistând raporturi de subordonare.

ConducerePrimar:Orăvicean Nicolae Vasile
Viceprimar:Marcovici Bogdan
Secretar:Apostol Mircea
Contabil:Colojoară MarianOrganizare


Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, Primarul Comunei Berliste beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl conduce şi care este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

ORGANIGRAMA:
. . .

Programe si Strategii
Rapoarte si studii


Obiective şi investiţii propuse a se realiza:


Investiţii în agroturism
Investiţii în constituirea firmelor agricole: cultură cerealiere, legumicole, creşterea animalelor
Localitatea beneficiează de oportunitatea unei căi ferate preferabile pentru transportul de călători şi marfă între localităţile Oraviţa-Iam

Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:


Reabilitare şi modernizare DJ 573A, între localităţile Berlişte-Iam Măsura 322:
Asfaltare străzi laterale în toate localităţile comunei
Introducerea apei potabile, sistemului de canalizare, staţie de epurare
Modernizare Cămin Cultural Iam
Centru de zi Berlişte