INFORMATII PUBLICE

Informatiilor de inters public


Publicare informatii de interes public 11.2018 - detalii aici.


19.06.2018

Primaria Comunei Berliște, Judetul Caraș-Severin realizează un studiu de piaţă în vederea achizitionarii de executie lucrari pentru următoarul obiectiv de investitii.

- "Reabilitare,dotare școala primară Iam, clasele I-IV și transformare grup sanitar exterior în magazie de lemne, comuna Berliste, judetul Caras-Severin". Pentru detalii si documentatie aiciBuletin informativ al informatiilor de interes public


. . .

Buget
Bilanturi contabile


Situatii contabile Comuna Berliste 2014 - 2016

Achizitii publice
Declarații de avere și de interese