LACASE DE CULT
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (89,78%), dar există și minorități de baptiști (3,78%) și penticostali(1,55%). Pentru 3,95% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.